EHBO Vereniging Stiens e.o.

Gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers op het gebied van eerste hulp ondersteunen u bij al uw evenementen

AED

EHBO Stiens is partner van de Hartstichting. Zij beheert het 24/7 AED netwerk in de huidige gemeente Leeuwarderadeel. In het kader hiervan worden ook reanimatie en AED trainingen gegeven met als doel continu voldoende burgerhulpverleners te hebben die in geval van nood assistentie kunnen verlenen. 

 

Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat.