EHBO Vereniging Stiens e.o.

Gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers op het gebied van eerste hulp ondersteunen u bij al uw evenementen

Lidmaatschap

Om een basiscursus EHBO te volgen, is het niet verplicht om lid te worden van onze vereniging. Indien u herhalingslessen bij ons wilt volgen, bent u dit echter wel verplicht. 

U kunt u aanmelden als lid via het secretariaat. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 50 per jaar. Dit is inclusief herhalingslessen en verdiepingslessen.

Wilt u zich afmelden als lid, dan moet dit voor 1 december van het lopende jaar. U kunt opzeggen via het secretariaat.