EHBO Vereniging Stiens e.o.

Gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers op het gebied van eerste hulp ondersteunen u bij al uw evenementen

Herhalingslessen

Jaarlijks vinden, in het najaar en voorjaar, de herhalingslessen plaats.

Deze lessen zijn noodzakelijk om het EHBO diploma geldig te houden. 

Deze lessen bestaan uit 4 avonden of 1 zaterdag. De lessen worden aangevuld met een keuze uit 1 van de 3 aangeboden verbredingsopleidingen. Deze worden naar behoefte ingevuld.


De kosten voor de herhalingslessen zitten bij het lidmaatschap van de verenging in. Herhalingslessen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.