EHBO Vereniging Stiens e.o.

Gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers op het gebied van eerste hulp ondersteunen u bij al uw evenementen

Reanimatie en AED-bediening

Het is mogelijk om een aparte Reanimatiecursus te volgen. Tijdens deze opleiding leert u ook de AED te bedienen. De opleiding bestaat uit 2 dagdelen welke worden afgesloten met een examen. De kosten voor deze cursus bedragen € 40,-. De cursus wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar.