EHBO Vereniging Stiens e.o.

Gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers op het gebied van eerste hulp ondersteunen u bij al uw evenementen

Basiscursus
"Eerste hulp, eerste hulp aan kinderen en AED"

De basiscursus "Eerste hulp, eerste hulp aan kinderen en AED" is inclusief verbandleer en AED. De duur van deze cursus is 10 dagdelen en 1 dagdeel examen. 


De kosten van deze cursus bedragen voor het jaar 2020 € 300,00. De kosten voor verbandmiddelen, het lesboek en examenkosten zijn inbegrepen bij de prijs. De cursus wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de afgesloten ziektekosten verzekering.

Deze cursus leidt u op voor het officieel EHBO-diploma van het Nederlandse Oranje Kruis. Het EHBO diploma blijft maximaal 2 jaar geldig. Om een geldig diploma te houden zijn de jaarlijkse herhalingslessen verplicht.

De minimale leeftijd voor deelname is: minimaal 16 jaar oud op de examendatum.